Kokosový olej – účinky

bakterie infekcie virusy plesne

Jeden z argumentov, ktoré stále počujem proti používaniu kokosového oleja je, že neexistujú žiadne výskumy dokazujúce jeho zdravotné účinky. To jednoducho nie je pravda, a odborné štúdie dokazujúce zdraviu prospešnú účinnosť kokosového oleja napríklad v boji proti patogénom sú známe a dobre zdokumentované. Veľká časť výskumu je zameraná na jednotlivé zložky kokosového oleja alebo extrakciu špecifických mastných kyselín, pretože tieto môžu byť patentované, zatiaľ čo samotný kokosový olej nie. Viac a viac ľudí používaním zisťuje skvelé účinky kokosového oleja nie len pri pestovaní krásy ale aj celkového zdravia.

mikroskop

Antivírusové, antibakteriálne, protiplesňové vlastnosti kokosového oleja sú známe už od roku 1960. Bolo vedecky preukázané, že mikroorganizmy, ktoré sú použitím kokosového oleja alebo jeho zložiek inaktivované, zahŕňajú baktérie, kvasinky, huby a obalené vírusy. Veľká časť tohto výskumu je opísaná v štúdiách Dr. Mary Gertrude Enigovej Ph.D., ktoré sú ľahko dostupné na inernete.

Kyselina laurová je najviac prevládajúca MCFA nájdená v kokosovom oleji. Čo sa týka kyseliny laurovej, Mary Eniga Ph.D píše:

Kyselina laurová je mastná kyselina so stredne dlhým reťazcom, ktorá sa v ľudskom alebo zvieracom tele premieňa na  monolaurin. Monolaurin je antivírusový, antibakteriálny a antiprotozoálny monoglycerid, ktorý ničí lipidové obaly vírusov, ako je HIV, herpes, cytomegalovírus, chrípka, rôzne patogénne baktérie, vrátane Listeria monocytogenes a Helicobacter pylori, a prvoky, ako je napríklad Giardia lamblia. Niektoré štúdie tiež ukázali antimikrobiálne účinky voľnej kyseliny laurovej.

Kyselina laurová je tiež zastúpená v nasýtených tukoch ľudského materského mlieka, ktoré je zásadným stavebným prvkom detskej imunity v prvej fáze života. Ďalším zdrojom, okrem materského mlieka, najhodnotnejšieho prírodného zdroja kyseliny laurovej, je kokosový olej.

Nadužívanie antibiotík

Jedným z najväčších problémov, ktorým čelí moderná spoločnosť je nadužívanie farmaceutických antibiotík. Týmto nadužívaním sa začína zaoberať mnoho odborníkov, pretože sa čoraz častejšie objavujú baktérie, ktoré sú voči antibiotikám odolné. Časté sú prípady nakazenia pacientov priamo v nemocnici. Nemocničným infekciám sa odborne hovorí nozokomiálne (z gr. nozos – choroba). Ich vzniku v zdravotníckych zariadeniach napomáha chorobou, úrazom či liečbou oslabený organizmus pacienta a invazívne výkony, ktoré narušujú celistvosť kože a slizníc, čo mikróbom uľahčuje vstup do tela. Európske centrum pre prevenciu tvrdí, že až každý dvadsiaty pacient sa v nemocnici nakazí nebezpečnými kmeňmi baktériami, ktoré majú extrémnu odolnosť voči antibiotikám.

nebezpecne antibiotika

Vo svojom prejave na konferencii v Kodani, Dr. Margaret Chan, generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie, uviedla, že antibiotická rezistencia by mohla priniesť koniec modernej medicíny, ako ju poznáme. Dr. Chan uviedla, že nemocnice sa stali ohniská vysoko odolných patogénov, ako meticilín-rezistentný Staphylococcus aureus, a hospitalizácia výrazne zvyšuje riziko nákazy a zdravotných komplikácií.

Dokonca aj keď neužívate antibiotiká predpísané od svojho lekára, je tu veľká šanca, že ste do tela prijali množstvo antibiotík prostredníctvom potravín, ktoré jete. 80 % všetkých predávaných antibiotík ide do krmiva hospodárskych zvierat vo veľkochovoch.

Namiesto spoliehania sa na umelo vytvorené lieky, mnoho laickej i odbornej verejnosti sa teraz obracia na prírodné metódy k posilneniu imunitného systému a ochrane pred škodlivými vírusmi a mikroorganizmami. Kokosový olej je skutočne jedným z najlepších prírodných bojovníkov.

Kokosový olej je účinný proti rezistentným baktériám

Najsľubnejšie výskumy v liečbe rezistentných choroboplodných zárodkov boli s použitím kyseliny laurovej alebo monolaurinu, pochádzajúcich z kokosového oleja. Jedna z mnohých štúdií bola vykonaná na Georgetownskej univerzite Dr. Harrym Preussom v roku 2005.

Jedným z najzávažnejších zdravotných problémoch je výskyt rezistentných infekčných organizmov na antibiotiká, tzv. supervírusy akým sú napr. MRSA (meticilín-rezistentný Staphylococcus aureus), Bacillus anthracis Sterne, virulentná Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Helicobacter pylori, a Mycobacterium terrae, vírusy s lipidovými membránami, a množstvo invazívnych húb.

Tento problém viedol k záujmu vedcov a lekárov preskúmať možnosti použitia prírodných produktov ako je kokosový olej a ďalšie oleje bohaté na kyselinu laurovú, rovnako ako rastlinných prípravkov, ako je oreganový olej, látka po desaťročia využívaná v tradičnej prírodnej medicíne pre svoje liečivé účinky.

Antimikrobiálne vlastnosti oboch prchavých aromatických olejov, ako sú pamajorán (oregano) a olej so stredne dlhým reťazcom mastných kyselín (MCFA), ako je kyselina laurová a jej derivát monolaurin z kokosového oleja sa v týchto štúdiách ukázali byť sľubné.

now oreganovy olej

Oreganový olej má široké spektrum antimikrobiálnych účinkov vďaka vysokému obsahu fenolových derivátov, ako karvakrol a tymol. Tiež kyselina laurová v kokosovom oleji, ktorá sa v tele mení na monolaurin, inhibuje rast mnohých patogénnych mikroorganizmov.

V časti výskumu zameraného na Staphylococcus aureus boli štúdie vykonané na dvoch kmeňov Staphylococcus aureus in vitro a in vivo u myší. Účinky monolaurinu a oregana použité v kombinácii boli lepšie ako najúčinnejšie antibiotiká a tento výskum ukázal, že tieto bezpečné antimikrobiálne látky sú užitočné pre prevenciu a terapiu Staphylococcus aureus a mnohých iných infekcií.

Je vedecky overené, že začlenenie kokosového oleja do jedálničku je správnou voľbou pre jeho preventívne aj liečivé vlastnosti.

kokosový olej proti chorobam

Štúdia vykonaná na Filipínach v roku 2008 zistila, že panenský kokosový olej, pridaný k antibiotickej liečbe, môže pomôcť zmierniť príznaky komunitnej pneumónie u detí rýchlejšie ako samotné antibiotická liečba:

Do štúdie bolo zahrnutých 40 detí vo veku od 3 mesiacov do 5 rokov. Všetci mali komunitnú pneumóniou (Komunitná pneumónia  je pneumónia, ktorú získa človek v bežnom živote, nie pri pobyte v nemocnici. Tomu zodpovedá aj spektrum možných vyvolávateľov.) a boli ošetrované intravenózne antibiotikom ampicilín. Polovici skupiny detí bol tri dni za sebou orálne podávaný panenský kokosový olej v dennej dávke 2 ml na každý kilogram hmotnosti. Deti, ktorým bol podávaný aj kokosový olej, mali kratší čas s hroúčkou, rýchlejšiu normalizáciu saturácie kyslíkom a kratšiu hospitalizáciu.

Kokosový olej proti vírusom

Uznanie antimikrobiálneho účinku kyseliny laurovej (monolaurinu) je známa od roku 1966. Významný objav môže byť pripísaný Jonovi Kabarovi, ktorého výskum bol zameraný na virucíndne účinky z dôvodu možných problémov súvisiacich s konzerváciu potravín. Niektoré výskumy Hierholzera a Kabara (1982), ktoré ukázali virucidné účinky monolaurinu na obalené RNA a DNA vírusy bola vykonaná v spolupráci s Centrom pre kontrolu chorôb amerického verejného zdravotníctva s vybranými prototypmi kmeňov obalených vírusov. Obal týchto vírusov tvorí lipidová membrána. Monolaruin rozpúšťa tieto lipidové membrány, a tak prispieva k zničeniu vírusov.

Od roku 1999 – 2000 bola doktorom S. Dayritom vykonaná štúdia v nemocnici San Lazaro v Manile Conrado, na vplyv kokosového oleja a monolaurinu na vírusovú záťaž u HIV pozitívnych osôb.Bolo zistené, že kyselina laurová znižuje vírusovú záťaž u pacientov s HIV. Dr. Dayrit viedol podobné štúdie aj s vírusom SARS.

Kokosový olej na liečbu lokálnej mikrobiálnej infekcie

Kokosový olej je tiež vhodný ako prostriedok na boj s mikróbmi. Ľudia žijúci v trópoch to vedeli už tisíce rokov. Je dobré vedieť, že dnes je táto skutočnosť podložená výskumom a vedeckými faktami. Štúdia vykonaná v roku 2009 a publikovaná v časopise investigatívnej dermatológie zistila, že kyselina laurová z kokosového oleja mala potenciál byť viac účinná pri liečbe akné ako antibiotická liečba.

Kokosový olej proti rakovine

Správa National Cancer Institute uvádza, že Thajsko má jednu z najnižších výskytov rakoviny u mužov i ženy z 50 skúmaných krajín. A Thajsko má najvyššiu spotrebu kokosového oleja na celom svete.

Kokosový olej zabíja baktérie

Výskum na Filipínach zdokumentoval vplyv monolaurinu z panenského kokosového oleja, ktorý bol porovnateľný v účinnosti, alebo dokonca účinnejší v boji proti Mycobacterium tuberculosis ako antibiotiká streptomycín, izoniazid, rifampicín a ethamburol. Štúdiu publikoval Jonathan Cabard vo svojej dizertačnej práci na titul PhD v biológii na univerzite v Santo Tomas. Jeho poradca bol Dr. Delia Ontengco, dobre známy mikrobiológ a profesor na UST Graduate School.

Tak ako sa baktérie naďalej rozvíjajú a antibiotiká strácajú svoju účinnosť, kokosový olej sa stáva liečebnou alternatívou, ktorá je 100 % prírodná.

Kokosovy olej ucinky

Zdroje:
1. Mary G. Enig, Ph.D. “Health and Nutritional Benefits from Coconut Oil: An Important Functional Food for the 21st Century” Presented at the AVOC Lauric Oils Symposium, Ho Chi Min City, Vietnam, 25 April 1996
2. www.news.yahoo.com/blogs/abc-blogs/antibiotic-resistance-could-bring-end-modern-medicine-150406532–abc-news.html
3. More Good News on Coconut Oil, Weston A. Price Foundation
4. www.health.usnews.com/articles/health/healthday/2008/10/30/coconut-oil-may-help-fight-childhood-pneumonia.html
5. Mary Enig Ph.D. on the Effects of Coconut Oil on Serum Cholesterol Levels and HDLs
6. Effect of topical application of virgin coconut oil on skin components and antioxidant status during dermal wound healing in young rats. Skin Pharmacol Physiol. 2010;23(6):290-7. Epub 2010 Jun 3.
7. Antimicrobial property of lauric acid against Propionibacterium acnes: its therapeutic potential for inflammatory acne vulgaris J Invest Dermatol. 2009 Oct;129(10):2480-8. Epub 2009 Apr 23.
8. Glycerol Monolaurate (GML) in Virgin Coconut Oil destroys tuberculosis bacteria
9. Preuss HG, Echard B, Dadgar A, Talpur N, Manohar V, Enig M, Bagchi D, Ingram C. Effects of Essential Oils and Monolaurin on Staphylococcus aureus: In Vitro and in Vivo Studies. Toxicology Mechanisms and Methods 2005;15:279-285.
10. Preuss HG, Echard B, Enig M, Brook I, Elliott TB. Minimum inhibitory concentrations of herbal essential oils and monolaurin for gram-positive and gram-negative bacteria. Molecular Cell Biochemistry. 2005;272:29-34.